Skal arbeide med IPC-standard for medisinsk sektor - Elektronikknett
Jan Pedersen
Jan Pedersen leder arbeidet med en medisinsk mønsterkortstandard i IPC.

Skal arbeide med IPC-standard for medisinsk sektor

Suksesshistorie fra bilindustrien overføres til medisinsk sektor.

IPC og Elmaticas representant Jan Pedersen utviklet den første bilrelaterte versjonen av en IPC-standard, IPC-6012DA. Det ble så vellykket at IPC ønsker å gjøre samme grep mot den medisinske industrien.

– Målet er at mønsterkortprodusentene skal kunne forholde seg til én standard for produksjon fremfor mange bedriftsspesifikke, og dermed ha en mer pålitelig måte å beskrive krav og parametere for produksjon mot bilindustrien, sier Pedersen. Og IPC er strålende fornøyd med utgivelsen av tilleggsspesifikasjonen. – Nå  setter vi stor pris på deres arbeid med et fremtidig tillegg til IPC-6012D rettet mot ytelseskriterier for mønsterkort i den medisinske utstyrsindustrien, kommenterer standardiseringsdirektør John Perry i IPC.

Ny arbeidsgruppe
Han peker på at etterspørselen for medisinsk utstyr fortsetter å vokse i rask takt, og elektronikksystemer er en stadig viktigere del av disse produktene. –  Medisinsk teknologi er fortsatt ikke en harmonisert industri når det gjelder mønsterkort. Det skal vi gjøre noe med i den nye standarden, sier Pedersen. Han har allerede initiert en ny arbeidsgruppe, med deltagere fra både bruker- og leverandørsiden innen medisinsk elektronikk.

For de som skal til electronica 2016, er det verdt å merke seg at Pedersen holder to presentasjoner der, rundt erfaringene fra IPC-arbeidet.

Kommentarer