Selvforsynte ”ting” - Elektronikknett
EnOcean-IoT

Selvforsynte ”ting”

EnOcean ser store muligheter innenfor ”ting” til Tingenes internett (IoT) som er selvforsynte med strøm, og de implementerer stadig nye trådløs-muligheter.

Etter hvert som omfanget av ting tilkoplet nettet øker, peker EnOcean på at det er spådd så mye som trillioner av tilkoplede ting i nettet allerede i 2025.

EnOcean utviklerer og leverer trådløses sensorer som forsyner seg selv med strøm via energihøsting, en teknologi selskapet er essensiell for å få disse omfattende nettverkene til å fungere.  

I fremtiden vil selskapet tilby sine batteriløse og trådløse moduler under produktnavnet Dolphin. Mens EnOcean i dag tilbyr sub 1 GHz trådløsteknologi, vil Dolphin-produktene også tilby batteriløse moduler for bruk i ZigBee- og BLE systemer i det 2,4 GHz spekteret. Ifølge selskapet er etterspørselen etter Bluetooth Low Energy (BLE) klare lsøninger økende, spesielt innenfor belysning.

– Ved å utvide porteføljen med BLE-klare moduler, gjør vi produktutviklere i stand til å utvikle pålitelige og vedlikeholdsfrie løsninger for bruk i smarthus og moderne belysningsstyring, skriver selskapet.  

Samtidig er økosystemet rundt EnOcean i området under 1 GHz også i utvikling, og selskapet samarbeider med en rekke partnere for å komme frem til bedre løsninger.

Sammen med partnere som element14, Digital Concepts og IBM, har EnOcean for eksempel lansert et sertifisert utviklingssett kalt “Intelligent Building – Self-powered IoT Solution“ der man kan leke seg med batteriløse EnOcean-baserte trådløse sensorer.

Flere produkter og anvendelseseksempler kan du lese om i EnOceans eget nyhetsmagasin, her.