Åpner grenser mellom disipliner - Elektronikknett
Samarbeidsutfordringer
Forskjellige fagdisipliner, kortnivå og abstraksjonsnivå samt manuelle arbeidsoperasjoner skaper tradisjonelt problemer i komplekse designoppgaver med flere deltagende team.

Åpner grenser mellom disipliner

Mentor Graphics har kommet med en ny versjon av mønsterkortdesignprogrammet Xpedition, som nå tar hensyn til flerkortdesign og økt samarbeid mellom ulike fagområder.

– Det fins ulike definisjoner av ”systemer”; små systemer, subsystemer, systemer bygget på andre systemer – og i ytterste konsekvens, hele systemer av systemer, slik en moderne bil kan være et eksempel på, innleder produktansvarlig for Xpedition, David Wiens, når han skal presentere den nye løsningen fra Mentor.

Mentor-Xpedition-MBSD-visual+url-Final Mentor Graphics’ nye Xpedition flerkorts systemdesignløsning skal muliggjøre parallell, multi-disiplin teamsamarbeid for å kunne håndtere stadig økende systemkompleksitet.

– I økende grad er produkter satt sammen av flere kort, med ulike fagdisipliner inne i bildet underveis i designet. Den nye flerkortløsningen muliggjør sømløst parallelt  samarbeid mellom forskjellige team og håndterer den økende systemkompleksiteten. Den eliminerer redundante og manuelle handlinger gjennom designprosessen, og optimaliserer produktytelsen og påliteligheten med en ny helelektronisk infrastruktur for å håndtere data, forklarer Wiens, som mener dette sikrer dataintegritet og åpner for gjenbruk av IP (intellektuell eiendom) på tvers av alle kort,  kontakter og kabler i systemet.

Ifølge Wiens er mange utviklingsprosjekter preget av uavhengige designteam på ulike felter, mangel på samarbeid osv. Det er kritisk at riktig informasjon flyter gjennom hele organisasjonen, men ofte er ikke det tilfellet, i tillegg til at man ikke har en enhetlig terminologi. – Dessuten, med økende kompleksitet kan man ikke bare fortsette å utvide designstaben for å løse problemene.

Automatisert synkronisering mellom alle abstraksjonslag og automatisert kontakthåndtering er noen av punktene som skal bidra positivt. Signalsporing, simulering av funksjoner og signalintegritet, samt designpartisjonering og re-partisjonering, samtidig som man beholder innholdet i forbindelsene, skal sikre ”correct by construction” systemdesign.

Det nye Xpedition Multi-Board Systems Solution har også fått integrert bedre toveis samhandling med 3D designverktøy (fra 3. part).

 

 

.