Utvikler teknologi for å finne droner - Elektronikknett
Utvikler teknologi for å finne droner
Dronefinneren har 32 mikrofoner og et Pan Tilt Zoom overvåkningskamera som kan oppdage droner på distanser opp til 300 meter og innen et 150 grader synsfelt.

Utvikler teknologi for å finne droner

På IFSEC-messen i London viste Panasonic Business en prototype på teknologi som skal hjelpe å finne droner. Formålet er blant annet å redusere ulykker og bekjempe terrorisme.

Forskning fra Oxford Research Group beskriver trusselen fra avanserte droner som «a game changer in the wrong hands». Gruppens rapport sier også at droner vil kunne tas i bruk som enkle, prisgunstige, effektive og flyvende improviserte sprengeanordninger.

På den årlige sikkerhetsmessen IFSEC i London viste Panasonic frem en prototype på en drone-finner. Teknologien detekterer droner ved hjelp av mikrofoner og kamera, og sees på som første steg i å kunne kontrollere uvelkomne droner i luften.

Gjennom bruk av 32 mikrofoner og et Pan Tilt Zoom overvåkningskamera kan hver sensor oppdage droner på distanser opp til 300 meter og innen et 150 grader synsfelt. Drone-finneren analyserer andre lyder i nærheten for å eliminere dem fra søket.

– Dronenes popularitet har vært eksepsjonell, men det har skjedd lite rundt hvordan man beskytter sikkerhetssoner fra truslene de potensielt utgjør. Vår droneteknologi vil kunne hjelpe til med å avdekke flyvende droner rundt militære områder og regjeringsbygninger for eksempel, sier Gerard Figols, European Product Marketing Manager i Panasonic.

Kommentarer