Gjennombrudd for Grenland Energy - Elektronikknett
Gjennombrudd for Grenland Energy (Foto: Grieg Star)
Nå er godkjenning på plass og leveranse av batterisystemer til Grieg Stars' kraner, drevet av en diesel-batteri hybridløsning, kan leveres. (Foto: Grieg Star)

Gjennombrudd for Grenland Energy

Herøyabedriften Grenland Energy er den første batterileverandøren som har fått godkjenning av DNVGL og Sjøfartsdirektoratet for bruk av høyeffektbatterier i skip.

Godkjenningen er viktig for Grenland Energy og de er altså de første som får godkjent batterisystemet etter de nye reglene til DNVGL og Sjøfartsdirektoratet. Dermed er dette også en verdensrekord, heter det fra selskapet.

I følge selskapet er regelverket veldig strengt. Deres løsning er laget for å hindre en eventuell brann å spre seg internt i batteriet.

Selskapet, som ble etablert i 2012, utvikler og selger batterisystemer til maritim- og offshoreindustri. Systemet som nå er godkjent, er laget for hybrid kraftforsyning i skip, og vil redusere behovet for dieseldrevet generatorkapasitet om bord.

Den store fordelen er reduserte driftskostnader, kraftig reduksjon av CO2-utslipp, i tillegg til at luftkvaliteten i havneområdene blir bedre siden utslipp av sotpartikler og NOx går ned tilsvarende.

Første leveranse skjer nå til rederiet Grieg Star. Her skal batterisystemet bidra til å drive kranene om bord på båten. Dette blir verdens første bulkskip med batterihybrid-drevne kraner.

Denne installasjonen skal gi en årlig reduksjon av CO2-utslipp tilsvarende 100 biler samt NOx tilsvarende 5000 biler og partikkelutslipp tilsvarende 7000 biler.

Grenland Energy AS har i dag fem ansatte, og ble etablert av fire gründere i 2012 med omfattende erfaring og ekspertise fra produksjon av Li-ion battericeller og bilproduksjon (Miljøbil Grenland). Siden etableringen har Kongsberg Maritime (20%), Proventia (5%) og Vekst i Grenland (5%).

Kommentarer