Bedriftene må forske mer – 900 millioner skal deles ut - Elektronikknett
Bedriftene må forske mer
For å stimulere til mer forskning i bedriftene skal Forskningsrådet dele ut 900 millioner kroner fordelt over flere programmer.

Bedriftene må forske mer – 900 millioner skal deles ut

For å stimulere til forskning og innovasjon skal Forskningsrådet dele ut 900 millioner kroner til bedrifter med gode ideer. Søknadsfristen er 12. oktober.

– Norge er i omstilling. Heldigvis er bedriftene flinke til å tenke nytt. Nå lyser Forskningsrådet ut penger til innovasjonsprosjekter. Jeg vil oppfordre alle bedrifter med gode ideer til å søke, sier næringsminister Monica Mæland.

Forskningsrådet lyser ut penger gjennom åtte innovasjonsprogrammer. Totalt vil det være 900 millioner kroner i potten.

Alle bransjer
Fristen for å søke om penger er 12. oktober.

– Forskning og utvikling kan være en nøkkel til å skape ny vekst. Disse midlene er ment for bedrifter innen alle sektorer og bransjer, og vi håper å få inn mange gode søknader, sier administrerende direktør Arvid Hallén i Norges forskningsråd.

Monica_Maeland Monica Mæland.

Næringsministeren oppfordrer bedriftene til å forske mer.

– Regjeringen har som mål at Norge skal være et av Europas mest innovative land. Derfor har vi styrket ordninger som bidrar til mer forskning og innovasjon. Slik legger vi til rette for nye bedrifter, produkter og tjenester – og nye arbeidsplasser, sier Mæland.

Enklere søknadsprosess
Et viktig mål for Forskningsrådet er å mobilisere nye bedrifter.

− Forskningsrådet har jobbet aktivt med å forenkle søknadsprosessen de siste årene. Det er mulig å sende inn en prosjektskisse og få uforpliktende rådgivning før søknaden sendes inn. Vi gir råd om hvilket program bedriften bør søke, og konkrete innspill til bedring av søknaden. Særlig bedrifter som ikke har søkt penger hos oss tidligere eller vil gå i nye retninger, vil ha stor nytte av dette, sier Hallén.

Bedriftene kan også få hjelp til å utvikle ideer gjennom prosjektverksteder.

Datoer
Prosjektverksteder: Avholdes ulike steder i landet frem til 25. august
Skisse: Innsendelsesfrist 31. august kl. 13.00
Søknad (sendes det enkelte program): innsendelsesfrist: 12. oktober kl. 13.00
Bedrifter har også mulighet for å søke støtte gjennom skatteinsentivordningen SkatteFUNN nå. Her er fristen 1.september. 

De enkelte programmene:

Petroleum, energi, klima og miljø:
ENERGIX – Stort program energi
PETROMAKS2 – Stort program for petroleumsforskning
CLIMIT – Forskning, utvikling og demonstrasjon av CO2-håndteringsteknologi

Landbruk, fiskeri og havbruk:
HAVBRUK – Stort program for havbruksforskning
BIONÆR – Bærekraftig verdiskaping i mat- og biobaserte næringer

Maritim:
MAROFF – Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Nano- og mikroteknologi:
NANO2021 – Nanoteknologi og avanserte materialer 

Øvrige bransjer og forskningsområder
BIA – Brukerstyrt innovasjonsarena

Kommentarer