Geir Håøy blir ny konsernsjef i Kongsberg - Elektronikknett
Geir_Haaoey_Kongsberg
Geir Håøy har ledet selskapets største forretningsområde, Kongsberg Maritime, i fem år og skal overta som konsernsjef i juni.

Geir Håøy blir ny konsernsjef i Kongsberg

Konsernsjef Walter Qvam går av og styret har valgt Geir Håøy som ny konsernsjef, for tiden leder for Kongsberg Maritime.

Walter_Qvam Walter Qwam går av som konsernsjef i KONGSBERG, en stilling han har hatt siden 2008. Foto: KONGSBERG.

– Konsernsjef Walter Qvam har informert styret at han ønsker å fratre som konsernsjef i juni, i henhold til den avtalen han har om mulighet for fratreden ved 63 år. Styret har gjennomført en grundig prosess for å finne ny konsernsjef og valget har falt på Geir Håøy som er nåværende leder i Kongsberg Maritime (KM), sier styreleder Finn Jebsen.

– Vi er inne i en periode med krevende utfordringer og mange muligheter. Geir Håøy utmerker seg med lang internasjonal og industriell erfaring og har i fem år ledet KM som er vårt største forretningsområde. Det er veldig gledelig at den beste kandidaten kom fra Kongsberg. Vi legger stor vekt på internrekruttering og er godt fornøyd med at dette nå også har lykkes på toppnivået, sier Jebsen. Geir Håøy er 49 år og ble ansatt i KONGSBERG i 1993 og har vært medlem av selskapets konsernledelse siden 2010.

– Walter Qvam har vært konsernsjef siden 2008. Styret vil benytte anledningen til å takke Qvam for hans innsats. Han har gjort en flott jobb og overlater selskapet i en meget god posisjon, sier Jebsen.

– KONGSBERG har en solid markedsposisjon og teknologiplattform. Vi har over 7 700 kompetente medarbeidere og en sterk bedriftskultur. Vi skal fortsette å utvikle selskapet til det beste for våre eiere, kunder og ansatte. Vår strategi er fremtidsrettet og ligger fast. Det er stort ansvar jeg nå påtar meg og jeg går til oppgaven med entusiasme og stor respekt, sier Geir Håøy, påtroppende konsernsjef som tiltrer i juni.

Kommentarer