Soldrevet modul for landbruk - Elektronikknett
Sol_Chip-SCC

Soldrevet modul for landbruk

Sol Chip lanserer autonom, trådløs og solcelledrevet "tag" som gir nye muligheter for presisjonsjordbruk og smarte vanningssystemer.

Det er selskapet Sol Chip, som har spesialisert seg på IoT- og energihøstingsløsninger, som nå lanserer en autonom, trådløs solcellemodul, spesielt rettet mot landbruksapplikasjoner.

Trådløs, solcelledrevet modul for jordbruket. Trådløs, solcelledrevet modul for jordbruket.

Den nye komponenten, Sol Chip Comm (SCC)  beskrives som en ultrakompakt, vedlikeholdsfri, solcelledrevet trådløs ”tag”.  Den skal kunne drive, styre og kople mange forskjellige typer sensorer til ”skyen”.

Innenfor presisjonsjordbruk og smarte irrigasjonssystemer kan SCC mate sanntidsdata fra opp til flere hundre landbruksrelaterte sensorer, for eksempel for måling av fuktighet og temperatur i jorden, omgivelsestemperatur, lufttemperatur, næringsinnhold mm. til en applikasjonsserver. Data kan så analyseres av en presisjonsjordbruksapplikasjon for å kunne gjøre datadrevne justeringer for å optimalisere vann- og gjødselforbruk og dermed forbedre vekstforhold og innhøstingsresultat.

Selskapet mener produktet kan bidra til å senke barrierene for å utvikle og implementere presisjonsjorddbruk.

– Presisjonsjordbruk er definitivt fremtiden for landbruket, kommenterer teknisk direktør Avi Schweitzer i Netafim, et globalt selskap innenfor smarte vannings- og mikroirrigasjonssystemer. – Sol Chip har den rette tilnærmingen, som jeg tror vil bidra til å innfri forventningene til presisjonsjordbruk og smarte vannignssystemer, sier han.

– Noe av kjernen i produktet er vår egenutviklede LightBattery teknologi, som setter oss i en god posisjon for å kunne realisere vår visjon om milliarder av autonome IoT-enheter for mange ulike markedssegmenter, på en måte som er kosteffektiv og bærekraftig, uttaler grunnlegger og CEO i Sol Chip, dr. Shani Keysar. 

Foruten bruk i landbruket, kan SCC-komponentene selvsagt benyttes i andre applikasjoner som smarte byer, smarte kraftnett, varesporing og lignende. 

Sol Chip tilbyr nå også et evalueringssett for presisjonsjordbruk og smart vanning.