En million til åtte studentgründere - Elektronikknett
En million til åtte studentgründere
Øyvind Aabye og Andrea Holvik Thorson fra Wiral Cable Cam er blant studentene som nå får millionstøtte for å starte egen bedrift.

En million til åtte studentgründere

Åtte masterstudenter får en million kroner hver fra Forskningsrådet for å starte egen bedrift. Ordningen StudENT skal gjøre det lettere for studenter med en god idé å bli entreprenører og skape sin egen arbeidsplass.

Det kom inn 30 søknader innen fristen i høst, med stor bredde i prosjektene. Ideene favner alt fra helseapper til kundeservice ved hjelp av kunstig intelligens og fjernstyrt brannslukkingsrobot til bruk ved tunnelbranner. Prosjektforslagene ble vurdert av et ekspertpanel, og de 19 beste ble kalt inn til å møte ekspertpanelet for å presentere ideen sin og svare på spørsmål. Basert på dette valgte ekspertene ut åtte kandidater som vil få inntil en million kroner hver over det neste året for å sette ideen sin ut i livet.

– Nivået på de som har fått innvilget støtte nå er høyt, de er vurdert som svært gode prosjekter av ekspertpanelene. Vi er glade for å se den store bredden i prosjektideer fra studenter som nå ønsker å starte bedrifter, sier Anne Kjersti Fahlvik, innovasjonsdirektør i Norges forskningsråd.

Ny sjanse
Neste frist for å søke om støtte blir i løpet av våren 2017. StudENT-ordningen ble etablert som en pilotordning i 2016 og vil bli videreført i 2017. Forskningsrådet vil nå gjøre en vurdering av ordningen, og både studenter og utdanningsinstitusjoner blir invitert til å komme med innspill om hvordan ordningen kan videreutvikles.

– Vi ser allerede at ordningen har hatt effekt, ved at studiestedene jobber aktivt for å koble entreprenørskapsundervisning inn i studieløpene og for å mobilisere fagmiljøene til å bistå StudENT-prosjektene. Dette er imidlertid prosesser og strukturer som det vil ta tid for universitetene og høyskolene å få etablert. Forskningsrådet ønsker derfor å videreføre ordningen og at denne skal ha et langsiktig perspektiv, sier Anne Kjersti Fahlvik.

Stort innovasjonspotensiale
StudENT-ordningen kan gi gründere med nylig avlagt mastergrad inntil en million kroner i løpet av et år. Pengene skal brukes til å jobbe fulltid med å realisere en idé etter avlagt mastergradseksamen, og kan brukes til både lønn og utviklingskostnader.

Forskningsrådet oppfordrer nå både studenter og læringsinstitusjonene til å tenke langsiktig.

– Studenter med en god idé kan begynne å planlegge sin søknad gjerne et år i forkant av søknadsfristen. Kontakt relevante fagmiljøer ved universitetet eller høyskolen du går på, snakk med aktører som har kunnskap om entreprenørskap, og aller viktigst; test forretningsideen din i markedet, sier Fahlvik.

Kommentarer