Åpner for Industri 4.0 - Elektronikknett
digiLine

Åpner for Industri 4.0

Nå lanseres et nytt intelligent og buss-kapatibelt koblingssystem for digitale sensorer som brukes innen væskeanalyse.

Det nye digiLine-systemet fra Jumo skal muliggjøre en etablering at intelligente sensornettverk, i henhold til f.eks. Industri 4.0-filosofi, ifølge Jumo.

Alle viktige måleparametere for væskeanalyse skal dermed kunne måles med kun ett system. I tillegg til dette kan de velkjente Jummo-produktene integreres for grums og syremåling.

Jumo digiLine pH- og redox sensorer leveres som en enhet bestående av sensorer med gjenbrukbar elektronikk.

Sensornettverket Jumo digiLine øker antall sensorer som kan tilkobles Jumo AQUIS touch (måle og regulerings instrumenter for multiparametere). Løsningen skal også være godt egnet for bruk direkte i kombinasjon med Jumo mTRON T.

Sensornettverket kan bygges i en stjerneform, eller med flere avgreninger, hvilket muliggjør fleksible løsninger for nesten alle bruksområder. Ifølge Jumo åpner dette helt nye muligheter innen industrier som næringsmiddel, farmasøytisk og vannbehandling.

Parallelt med digiLineprotokollen er det også mulighet for en analog utgang (4-20mA) dette gjør at disse intelligente sensorene også kan integreres i eldre, eksisterende systemer.

Ved hjelp av en PC og programvaren DSM (Digital Sensor Management) forenkles behandlingen av alle måleverdiene. Kalibreringsdata og loggeverdiene blir lagret direkte i sensoren, dette gir en omfattende dokumentasjon av hele livssyklusen til systemet.