Vestfoldklyngen får 1 million - Elektronikknett
Vestfoldklyngen får 1 million
NCE MNT får 1 million kroner som skal brukes til å stimulere til nyskapning i regionen og medlemsbedrifter. Foto: Microtech Innovation.

Vestfoldklyngen får 1 million

Innovasjon Norge har tildelt NCE MNT 1 million kroner fra Innovasjonsrammen 2016 som skal brukes til å realisere nye ideer gjennom innovasjonssamarbeid.

Medlemsbedriftene inviteres nå til å sende inn søknader for igangsetting av nye prosjekter.  

Søknader mottas frem til 1. desember 2016, men behandling skjer fortløpende.  

Formålet med innovasjonsrammen er å stimulere til økt innovasjon gjennom flere felles innovasjons- og forskningsprosjekter mellom bedrifter. Et sentralt poeng med innovasjonsrammen er at den skal være utløsende for gode prosjekter som det er vanskelig å starte opp ellers, og at den bidrar til at viktige samarbeidsmuligheter kommer raskere i gang, heter det på NCE MNT sine nettsider, hvor det også er mer informasjon. 

Kommentarer