Sensonor til himmels - Elektronikknett
Nasa Raven demo
Fra en ekstern plattform på den internasjonale romstasjonen, skal Raven-demonstrasjonen automatisk spore "besøkende" fartøy, og teste et sanntids relativt navigasjonssystem. Sentralt i dette er Sensonors treghetsmålere.

Sensonor til himmels

Det norske selskapet leverer treghetsmålemoduler (IMU) til NASA Raven og Near Earth Orbit Scout.

Sensonor AS startet leveranser av standard treghetsmoduler (Inertial Measurement Unit – IMU) og gyroskopmoduler for Low Earth Orbit (LEO) romapplikasjoner allerede i 2012, i forbindelse med oppskytingen av den NASA-finansierte AeroCube-4 satellitten.

I dag melder selskapet at de er leverandør til NASAs nåværende og fremtidige lav- og nær Jorden-romfartsapplikasjoner.

Deres treghetsmålere STIM300 og STIM210 er nå en integrert del i mange romfartøy tilsvarende AeroCube-4.

– Våre STIM-produkter er 5 til 10 ganger lettere enn de nest-beste produktene med tilsvarende ytelse, sier markedsdirektør Hans-Richard Petersen i Sensonor.  Ved å tilby disse som hyllevareprodukter til romfartsindustrien, mener han at Sensonor kan bidra til å redusere kostnadene ved produksjon og oppskyting av nyttelaster.

Dagens NASA-prosjekter som bruker STIM treghetsmålere inkluderer en teknologidemonstrator for Raven samt Near Earth Asteroid (NEA) Scout. Raven, som skal skytes opp til den internasjonale romstasjonen ISS i 2016, skal teste nøkkelelementer for et autonomt relativt navigasjonssystem. Disse teknologien kan en dag hjelpe fremtidige robotiserte romfartøy å kople seg sammen med andre objekter i bevegelse – for eksempel en satellitt som trenger påfyll av drivstoff, eller en roterende asteriode.

NEA Scout er en robotisert rekognoseringsekspedisjon som vil få som oppdrag å følge og sende data fra en asteriode.

NASA var i samarbeid med Aerospace Corp tidlig ute med å bruke STIM-produktene i rommet, og mange andre kommersielle oppskytings- og satellittselskaper har senere fulgt etter. Mer enn 30 selskaper verden rundt anvender i dag Sensonors treghetsmålere i ulike romfartsapplikasjoner.