Vil gi millioner til studentgründere - Elektronikknett
NTNU_immatrikulering
Forskningsrådets nye program for studentgründere stiller 25 millioner kroner til rådighet. Inntil 1 million kroner gis til de som ønsker å starte egen bedrift. (Foto: NTNU)

Vil gi millioner til studentgründere

StudENT er en ny ordning fra Norges forskningsråd som skal støtte studenter som ønsker å starte egen bedrift. Motivasjonen er troen på at fremtidens arbeidsplasser skapes av mennesker som tør å satse. I pilotordningen er det satt av 25 millioner kroner.

For første gang lyser Norges forskningsråd ut penger til studenter som ønsker å starte opp egen bedrift. Målet er flere gründere og nye suksessbedrifter basert på ideer fra studenter.

– Fremtidens arbeidsplasser vil bli skapt av mennesker som tør å ta en sjanse, og som satser på egne evner og ideer. Vi ønsker at flere studenter bruker kunnskapen de har fått gjennom utdanningen til å bli gründere, sier næringsminister Monica Mæland.

Alternativ karrierevei
Den nye ordningen, kalt StudENT, vil gjøre det lettere for studenter med en god idé å ta sjansen på å starte egen bedrift, fremfor å velge andre karriereveier. På sikt håper Forskningsrådet at det vil bidra til å styrke innovasjons- og entreprenørskapskulturen i universitets- og høyskolesektoren, samt å øke antallet kunnskapsintensive arbeidsplasser i Norge.

StudENT Arvid Hallén og Monica Mæland.

– Vi har flere gode eksempler på norske bedrifter som er startet opp av studenter, men vi tror det er et større potensial her. Vårt håp er at denne ordningen skal bidra at flere får muligheten til å realisere gode ideer og skape nye bedrifter, sier Arvid Hallén, administrerende direktør i Norges forskningsråd.

Inntil en million
StudENT-ordningen kan gi gründere med nylig avlagt mastergrad inntil en million kroner i løpet av et år. Pengene skal brukes til å jobbe fulltid med å realisere en idé etter avlagt mastergradseksamen, og kan brukes til både lønn og utviklingskostnader.

Pengene kommer fra en ekstrabevilgning fra Nærings- og fiskeridepartementet til FORNY2020, Forskningsrådets program for å bringe resultater fra offentlig finansierte forskningsinstitusjoner fram til markedet. Første søknadsfrist er 18. mai i år.

Forskningsrådet krever at Universitet og Høyskolene må stille med mentor, lokaler og utstyr for studentgründerne gjennom hele perioden det gis støtte til.

– Dette mener vi er en styrke for studentene, og samtidig gir det studiestedene et unikt innblikk i oppstartsfasen til en ny bedrift, sier Arvid Hallén.

Pilotordning
Mange universiteter og høyskoler jobber allerede aktivt med å støtte opp under studenter med innovative ideer.Ordningen er en pilot i 2016 og skal bidra til læring både i Forskningsrådet og universitets- og høyskolesektoren.

– Vi ønsker å lære mer om hvordan vi best kan fremme studententreprenørskap. Vi har allerede fått mange spørsmål om ordningen, så alt tyder på at det i alle fall er stor interesse og forhåpentligvis mange studenter som vurderer å bli gründere, sier Arvid Hallén