Mønsterkortproduksjon for 60,2 milliarder dollar - Elektronikknett
pcb_hoved

Mønsterkortproduksjon for 60,2 milliarder dollar

Verdens mønsterkortproduksjon i 2014 er estimert til å ha nådd 60,2 milliarder dollar i 2014. I en ny rapport fra bransjeorganisasjonen IPC, representerer dette en vekst på kun 0,7 prosent.

Rapporten «World PCB Production Report for the Year 2014» viser at produksjonsvekst i Kina, Thailand og Vietnam kompenserte for en nedgang i de aller fleste øvrige regioner.

IPC-rapporten tar for seg ni produktkategorier og 30 land eller underregioner. Fire kategorier stive kort, tre kategorier fleksible kretser og kretssubstrater er inkludert.

IPC_rapp_2014 De ti største nasjonene innen mønsterkortproduksjon i 2014. Til tross for at Kinas produksjon går langsommere, ligger de langt foran andre. (klikk for større bilde)

Standard multilags stive kort er segmentert ytterligere til kort med og uten mikrovia. Rapporten inneholder også en oppdatering på metallkjernekort, i tillegg til regionale trender og historiske data som viser regionale endringer i mønsterkortproduksjon.

Blant resultatene i rapporten kommer det fram at markedet for stive kort hadde en beskjeden vekst i 2014, mens fleksible kort hadde en flat vekst. De fant også at Kinas produksjon går langsommere, mens Thailand og Vietnam har hatt en «spektakulær» vekst.

Produsenter med base i Taiwan, Japan og Sør-Korea står for mer enn to tredeler av verdens mønstkerkortproduksjon.

Rapporten kan kjøpes via ipc.org.

Kommentarer