Sikrer innovasjon innen romteknologi - Elektronikknett
ESA_romstasjon680
ESAs romstasjon. Foto: ESA

Sikrer innovasjon innen romteknologi

Tirsdag 25. februar undertegner direktørene for FFI og Norsk Romsenter en samarbeidsavtale som skal sikre romteknologisk innovasjon i framtiden.

Romteknologi spiller en stadig viktigere rolle i utnyttelse av høyteknologisk forsvarsmateriell, og er derfor viktig for Forsvaret. En stor del av kompetansebyggingen på området har funnet sted ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), i tett samarbeid med Norsk Romsenter (NRS).
For å utnytte mulighetene i rombasert infrastruktur enda bedre, inngår de to institusjonene nå en samarbeidsavtale. Den vil bli undertegnet i forkant av FFI-forum i Oslo Militære Samfund tirsdag.

Avtalen understreker de sammenfallende interessene FFI og NRS har i å bidra til romteknologi med tilstrekkelig ytelse i norske interesse- og ansvarsområder, spesielt Nordområdene, ifølge en melding fra FFI.

Konkret innebærer dette at FFI vil gi NRS faglig støtte, nasjonalt og internasjonalt, i tilknytning til romprogrammer med potensiell betydning for Forsvaret. Samtidig vil NRS kunne bidra til å styrke FFIs innsikt i den kontekst som europeisk rominfrastruktur blir utviklet i, samt hvilke muligheter dette kan innebære for FFI.

«Dette vil bidra til å stryke FFIs evne til å bidra til ivaretakelse av norske interesser», heter det i avtalen.

Avtalen vil også sikre et tettere prosjektsamarbeid mellom de to institusjonene. Til nå har samarbeidet blant annet inkludert utvikling av småsatellitter for å dekke norske brukerbehov i nord. Et eksempel på dette er den første norske nasjonale overvåkingssatellitten, AISSat-1. Denne har allerede vært i bane i over tre og et halvt år - til svært lave drifts- og operasjonskostnader.
 
– Pionerprosjektet AISSat-1 ble utviklet av FFI i nært samarbeid med Norsk Romsenter, Kystverket og Kongsberg Gruppen, sier John-Mikal Størdal, administrerende direktør ved FFI. 
 
Det viser hvilke muligheter som finnes for en liten nasjon til å utnytte den teknologiske utviklingen til egen fordel. 
 
– Det illustrerer også muligheten til å framskaffe svært kosteffektive løsninger som har betydelig sivil og militær nytteverdi. Denne samarbeidsavtalen vil sikre enda mer innovasjon innen romteknologi i framtiden, avslutter Størdal.