Elektronikknett
galileotest

Når GPSen svikter

Satellitter hjelper oss til å finne frem i lufta, på havet og på land. Men hva skjer når GPSen ikke lenger virker som normalt? Norsk Romsenter har sendt ut en pressemelding som peker på at mange faktorer gjør at man ikke kan stole blindt på GPS'en som nå er et vanlig hjelpemiddel for alle.

Productronica-753-Ersa-Roboplace

Automatisering av hullmontering

Ersas ROBOPLACE hevdes å bringe inn et nytt moment i menneske-maskinsamarbeid under loddeprosessen. Med sine to fleksible armer frigjør den operatøren til mer krevende oppgaver.