Elektronikknett
IKM_instrutek_USA

Etablerer seg i USA

IKM Instrutek og avdeling for tilstandsbasert vedlikehold etablerer seg i USA. Årsaken er for å kunne tilby kundetilpassede løsninger for å optimalisere drift og vedlikehold av roterende maskineri på best mulig måte.

DesignTrue_DfM

Produksjonsklart mønsterkortdesign i sanntid

Fag_vignett

Programvare for mønsterkortlayout har til nå kun verifisert avstander og elektriske regler som online sjekk av designregler (DRC). OrCAD og Allegro fra Cadence Design Systems har nå en sanntids DFM (Design for Manufacturability)-sjekk med 2.500 integrerte regler for produksjon. Regler som legges inn i «Constraint Manager» gir sanntidssjekking og viser spesifikasjoner for forskjellige produksjonslinjer under layoutprosessen. Dette forbedrer designkvalitet og sparer tid og kostbare iterasjoner gjennom DFM-sjekk som en etterprosess.